• Nieprawidłowości przy dysponowaniu dodatkiem kontrolerskim

    Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie dlaczego Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowych nie stosują przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej?
    Więcej w zał. piśmie
    celnicy151-17-dodatek kontrolerski.doc
...
vBDreams