• Brak realnych podwyżek dla funkcjonariuszy

    W imieniu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zwracam się do Pana Premiera, w związku z skandaliczną sytuacją dotyczącą faktycznego pominięcia przy podwyżkach funkcjonariuszy tej formacji jako jedynych w Polsce. W niektórych izbach administracji skarbowej, nie przewidziano w ogóle podwyżek dla funkcjonariuszy, w innych, tych jest większość, były one na poziomie skandalicznie niskim. Dzieje się to w sytuacji, gdy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają niższe średnie uposażenia na etat niż funkcjonariusze innych służb mundurowych, a funkcjonariusze innych służb mają dodatkowo zapowiedziane i zapisane w budżecie środki na podwyżki w latach następnych. (...)
    Czytaj więcej w zał piśmie
    celnicy149-17-podwyżki do Premiera.doc
...
vBDreams