• Sprawozdanie 2017r.

  Publikujemy sprawozdanie z wydatków za 2017 rok do miesiąca września.
  Stan kont na sierpień 2017r.
  rachunek bieżący 195349,67zzł
  lokacyjny rachunek 608151,53zł
  Fundusz solidarnościowy 24994,00zł
  rachunek do obsługi pożyczek 54734,00zł
  lokata 55727,79zł
  Sprawozdanie sporządzono na podstawie dokumentów dostarczonych do biura rachunkowego. Część dokumentów wydatkowych zostanie jeszcze dostarczona i wtedy sprawozdanie zostanie uzupełnione
  Sprawozdanie_2017.xls
...
vBDreams