• Opinia ZZ Celnicy PL do projektu zarządzenia Szefa KAS w sprawie powołania Koordynatorów i Konsultantów ds wykonania niektórych zadań KAS

    W odpowiedzi na pismo znak jw. z 21.09.2017 r., dot. wyrażenia opinii nt. projektu zarządzenia Szefa KAS w sprawie powołania Koordynatorów i Konsultantów do spraw wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej), przedstawiamy uwagi do w/w projektu.
    Celnicy146-17-opinia Zarządzenia ws. Konsultantów.doc
...
vBDreams