• WSA w Szczecinie orzekł na korzyść funkcjonariusza

  WSA w Szczecinie w dniu 04.10. w wyroku II SA/Sz 897/17 - dot. skargi na inny akt, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję,

  W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:
  1. TK umarzał postępowania w zakresie pytań prawnych w przedmiotowym zakresie, a więc nie było sensu by kierować pytanie do TK,
  2. przedmiotowa regulacja zawiera zaniechania ustawodawcze poprzez nie stworzenie mechanizmów umożliwiających weryfikacji zasadności braku propozycji zatrudnienia przez pryzmat kwalifikacji, wiedzy itd. danej osoby,
  3. wobec powyższego regulacja taka narusza Konstytucję w tym zawarte w niej w szczególności zasady ochrony praw nabytych,
  4. Sąd władny był przy tym samodzielnie i bezpośrednio zastosować Konstytucję.

  Jak tylko otrzymamy pisemne uzasadnienie orzeczenia opublikujemy
...
vBDreams