• Ilość zmian Naczelników US w okresie od 1.10.2015 r. do 1.04.2017 r.

    "Tych to nikt nie broni, ale rozkład jest ciekawy (w ujęciu procentowym).
    Zdecydowanie na pierwsze miejsca z bardzo dużą przewagą wysunęły się Kielce i Olsztyn (odpowiednio 106 i 100 %). Co nie świadczy oczywiście że wszyscy zostali wymienieni, w niektórych Urzędach mogło, a w przypadku Kielc musiało dochodzić do więcej niż jednej zmiany. Ale STRASZNIE dużo. Po drugiej stronie są takie IAS jak: Łódź, Katowice czy Wrocław. Czy są to zależności między poziomem gospodarczym regionu i zmianami na tych stanowiskach? Jednoznacznie stwierdzić niestety nie można ze względu na brak danych."

    więcej na kontestator.org.pl
...
vBDreams