• Pismo do Pani Premier - perspektywa podwyżek w KAS ZZ Celnicy PL

  Pani Beata Szydło
  Prezes Rady Ministrów


  Szanowna Pani Premier

  Związek Zawodowy Celnicy PL zwraca się z prośbą o zapisanie w budżecie na 2018 rok środków na podwyżki pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej – podwyższenie funduszu płac.

  Wnioskujemy o przyjęcie ustawy modernizacyjnej dla Krajowej Administracji Skarbowej, która każdego roku będzie podwyższać uposażenia funkcjonariuszy i pracowników KAS o 300 mln zł. W perspektywie dwóch ustaw modernizacyjnych – 6 lat, uposażenia i wynagrodzenia w KAS osiągnęłyby wówczas zadowalający poziom, który zatrzymałby odejścia najlepszych pracowników i funkcjonariuszy do m.in. firm doradczych i zajmujących się optymalizacją zobowiązań podatkowych. (...)
  celnicy127-17-podwyżki w KAS - Pani Premier.doc

...
vBDreams