• "Połączeni działamy lepiej"

    „Chcę się modlić za sprawy służbowe, za naszych przełożonych niższych, wyższych i najwyższych, za sprawiedliwe przeprowadzenie reformy Krajowej Administracji Skarbowej, za nasze rodziny, za naszych przyjaciół - wylicza Barbara Zaręba z I Urzędu Skarbowego w Radomiu, i dodaje także - Ja ze swej strony pragnę, by funkcjonariusze służby celno-skarbowej powrócili do mundurów, z uwagi na fakt, że wielu funkcjonariuszy zostało ucywilnionych, to też jest moja i innych prośba do Matki Najświętszej”.
    http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11378
...
vBDreams