• FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - DRUGI APEL O WPŁATY NA KONTO FUNDUSZU

  Publikujemy kolejny Komunikat dot. wpłat na Fundusz Solidarnościowy z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji, także w codziennych rozmowach z Koleżankami i Kolegami w służbie i pracy.
  Musimy jako środowisko pokazać niezależność od działania, presji i nacisków władzy.
  To co władza próbuje zrobić to jest próba wywarcia wpływu na sposób prowadzenia działalności związkowej.
  W dniu 31 maja w gabinecie Ministra M.Banasia usłyszałem warunki zawierające propozycję mojego powrotu do służby. Nie mogłem ich przyjąć, bo to oznaczało podporządkowanie się woli MF i oznaczało de facto sprzeniewierzenie się przepisom ustawy o Związkach zawodowych i Statutu, oznaczało de facto zdradę zasad demokratycznego państwa prawa, zdradę funkcjonariuszy i pracowników KAS.

  Apeluję, bądźmy solidarni!


  Pozdrawiam

  Sławomir Siwy
  celnicy101-17-apel Fundusz solidarnościowy2.doc
...
vBDreams