• Pan Premier podziękował funkcjonariuszom i urzędnikom KAS za pomoc w pozyskaniu dodatkowych środków na podwyżki dla innych grup zawodowych. O podwyżkach dla nich samych zapomniał

  DZIĘKUJEMY
  Nysa, dnia 28.08.2017r.


  Pan Mateusz Morawiecki
  Wicepremier RP
  Minister Rozwoju i Finansów

  Szanowny Panie Premierze

  Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło prezentując założenia do budżetu na 2018 rok poinformowała o zapisanych dodatkowych środkach na podwyżki dla Nauczycieli i na modernizację służb mundurowych.

  Wobec powyższego, prosimy o informację, jaką podwyżkę średnio na etat zapisano w budżecie dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wszak SCS jest służbą mundurową?
  Z Izb przekazywane są informacje o wyeksploatowaniu sprzętu do kontroli, w szczególności urządzeń prześwietlających transporty oraz samochodów służbowych. Na niektórych przejściach wysłużone urządzenia są przez większość dni w roku nieczynne. Samochody zostały gwałtownie wyeksploatowane i też więcej czasu będą spędzać w warsztatach na kosztownych naprawach niż na drodze. Bez programu modernizacyjnego na wzór Straży Granicznej Służba Celno-Skarbowa nie będzie w stanie zastąpić wysłużonego sprzętu w ramach swoich budżetów. To przyniesie korzyści wyłącznie oszustom podatkowym i przemytnikom.

  W świetle podwyżek dla Nauczycieli i innych grup zawodowych, prosimy o informację jaką podwyżkę średnio na etat zapisano w przyszłorocznym budżecie dla pracowników KAS, którzy swoimi działaniami w znacznym stopniu przyczyniają się do wygenerowania dodatkowych wpływów budżetowych?
  Prosimy uprzejmie o odpowiedź na ww. pytania i działania w kierunku zdecydowanego podwyższenia funduszu na wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KAS.

  Z poważaniem
  Sławomir Siwy
  Przewodniczący
  ZZ Celnicy PL
  celnicy127-17-podwyżki w KAS.doc
...
vBDreams