• Wzory pism - propozycje


  Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
  wszyscy
  Zwolnieni pracownicy i Funkcjonariusze KAS
  Ucywilnieni Funkcjonariusze

  Koleżanki i Koledzy

  Wobec braku dialogu z MF, na prośbę wielu funkcjonariuszy i pracowników, przedstawiamy ścieżkę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

  Więcej w zał. plikach:  ...

  Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

  1) którzy nie dostali żadnej propozycji
  2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
  3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

  Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
  ...

  Pracownicy i Funkcjonariusze KAS, którzy złożyli wniosek o emeryturę i nie otrzymali odpowiedzi

  Koleżanki i Koledzy

  Wobec braku dialogu z MF, mając na uwadze brak reakcji na interwencje Związku w MF w tym zakresie, jak również brak odpowiedzi ze strony dyrektorów IAS na Wasze wnioski o wypłaty świadczenia pieniężnego w związku z wnioskiem o przejście na emeryturę lub policyjną rentę

  Udostępniamy, wzór ponaglenia, ...

  Funkcjonariusze i Pracownicy ("ucywilnieni") KAS

  Dyrektor IAS w Szczecinie odmówił wydania zaświadczeń, o które zwracają się osoby zwolnione, ucywilnione, a także funkcjonariusze. Chodzi o odmowę wydania dwóch zaświadczeń (dotyczącego wykonywania przez okres 5 lat tzw. zadań policyjnych oraz zaświadczenia o wysokości uposażenia wraz z 1/12 nagrody rocznej w okresie służby Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej). ...
  Article Preview

  Związek Zawodowy Celnicy PL, odpowiadając na liczne prośby środowiska zawodowego, uprzejmie informuje, że przedstawi niebawem, w kolejnym Komunikacie, ścieżkę skargi do Komisji Petycji PE, Komisji Europejskiej, którą wykorzystują wszyscy zatrudnieni i pełniący służbę w KAS oraz zwolnieni z KAS/osoby, którym wygasł stosunek pracy/służbowy, którzy nie akceptują wykreowanego ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że wkraczamy w decydującą fazę walki w Sądach. Już na koniec stycznia zaplanowano rozprawę w NSA, o czym informują nas sami Sędziowie. Jak poinformowano nas w WSA, w grudniu odbędzie się narada Prezesów WSA z Prezesem NSA w tej sprawie.
  Czytaj więcej w zał. KOMUNIKACIE

  ...

  UWAGA!

  W komunikacie nr 2 wkradł się błąd w adresie mailowym.
  Powinno być celnicy@baraniewski.pl
  Komunikat zamieszczamy z już poprawionym adresem e-mail
  Pytania kierujemy przez Przewodniczących ZOI. Osoby zwolnione mogą pytać przez Przewodniczącego Koła zwolnionych.

  Publikujemy dwa KOMUNIKATY, nr 1 to właściwie pismo przewodnie.
  Komunikat nr 2 zawiera informację o zmianie ...

  Koleżanki i Koledzy

  Związek Zawodowy Celnicy PL załącza pismo procesowe, które należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w toczących się sprawach.


  OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY PEŁNOMOCNICTWA KANCELARII, NIE WYSYŁAJĄ RZECZONEGO PISMA PROCESOWEGO, GDYŻ UCZYNI TO KANCELARIA.

  Zał. pismo procesowe

  Publikujemy też stary Komunikat, który był już wcześniej rozesłany.
  ...

  Udostępniamy możliwość skorzystania z pomocy adwokata, dla członków Związku od ponad 6 m-cy bezpłatnie, a dla pozostałych członków i osób nienależących do Związku na zasadach wskazanych w Komunikacie.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

  Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością ...

  Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
  Czytaj więcej w Komunikacie

  ...
  .

...
vBDreams