• Wzory pism - propozycje


  Publikujemy w komunikacie opis trybu przy składaniu skarg do ETPCZ oraz wzory skarg do wykorzystania.
  Dodatkowo informujemy, że omyłkowo w komunikacie jest mowa o dwóch plikach pdf. To jest jeden formularz skargi dla tych co nie przyjęli i osób, które przyjęły. To jest po prostu jednolity formularz skargi.


  ...

  Publikujemy pismo, w którym udzielamy odpowiedzi na pytania w sprawie zmiany zasad obsługi prawnej i nowej kancelarii

  ...

  Publikujemy wzory skarg do WSA po ponagleniu Szefa KAS oraz komunikat.

  Jest to tryb o wydanie decyzji zwalniającej.

  Wysyłają tylko te osoby, które mają niekorzystne wyroki w WSA.

  Pozostałe kwestie w zał. komunikacie  ...

  Publikujemy Komunikat dot. zmiany Kancelarii.
  Na merytoryczne pytania odpowiemy zbiorczo w odrębnej korespondencji.
  Proszę ewentualne pytania składać mailowo do Przewodniczących ZOI w terminie do 17 czerwca br. Tam, gdzie Przewodniczący ma absencję urlopową albo chorobową, proszę składać do kogoś z Zarządu ZOI lub wskazane osoby zastępujące. Jeżeli nie wskazano nikogo w zastępstwie ...

  Poseł Paweł Papke zapytał MF o skalę spraw dot. odpraw członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń.
  Do 22 maja toczyło się tylko 47 spraw!
  To niewiele, zważywszy, że sprawy są wygrywane. Mamy już takie pozytywne wyroki z kilku Sądów - dostępne informacje na ten temat w zakładce po lewej "WYROKI SĄDÓW"

  Publikujemy wezwanie do zapłaty odprawy oraz pozew (przykładowy dla większej liczby ...

  Koleżanki i Koledzy!

  Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przedstawialiśmy wzory wezwań do DIAS dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:
  1) którzy nie dostali żadnej propozycji
  2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
  3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.
  Pojawiają się pierwsze odpowiedzi DIAS. Oczywiście organy niezmiennie ...

  Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
  wszyscy
  Zwolnieni pracownicy i Funkcjonariusze KAS
  Ucywilnieni Funkcjonariusze

  Koleżanki i Koledzy

  Wobec braku dialogu z MF, na prośbę wielu funkcjonariuszy i pracowników, przedstawiamy ścieżkę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

  Więcej w zał. plikach:  ...

  Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami udostępniamy w załączeniu wezwania dla 3 grup osób (do wydania decyzji zwalniającej) dla osób:

  1) którzy nie dostali żadnej propozycji
  2) którzy dostali tylko propozycje pracy (ale jej nie przyjęli)
  3) którzy dostali propozycję pracy i ją przyjęli.

  Po odpowiedzi DIAS lub milczeniu DIAS przedstawimy wzór skargi do WSA.
  ...

  Pracownicy i Funkcjonariusze KAS, którzy złożyli wniosek o emeryturę i nie otrzymali odpowiedzi

  Koleżanki i Koledzy

  Wobec braku dialogu z MF, mając na uwadze brak reakcji na interwencje Związku w MF w tym zakresie, jak również brak odpowiedzi ze strony dyrektorów IAS na Wasze wnioski o wypłaty świadczenia pieniężnego w związku z wnioskiem o przejście na emeryturę lub policyjną rentę

  Udostępniamy, wzór ponaglenia, ...

  Funkcjonariusze i Pracownicy ("ucywilnieni") KAS

  Dyrektor IAS w Szczecinie odmówił wydania zaświadczeń, o które zwracają się osoby zwolnione, ucywilnione, a także funkcjonariusze. Chodzi o odmowę wydania dwóch zaświadczeń (dotyczącego wykonywania przez okres 5 lat tzw. zadań policyjnych oraz zaświadczenia o wysokości uposażenia wraz z 1/12 nagrody rocznej w okresie służby Służbie Celnej oraz Służbie Celno-Skarbowej). ...
  .

...
vBDreams