• Wzory pism - propozycje


  Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że wkraczamy w decydującą fazę walki w Sądach. Już na koniec stycznia zaplanowano rozprawę w NSA, o czym informują nas sami Sędziowie. Jak poinformowano nas w WSA, w grudniu odbędzie się narada Prezesów WSA z Prezesem NSA w tej sprawie.
  Czytaj więcej w zał. KOMUNIKACIE

  ...

  UWAGA!

  W komunikacie nr 2 wkradł się błąd w adresie mailowym.
  Powinno być celnicy@baraniewski.pl
  Komunikat zamieszczamy z już poprawionym adresem e-mail
  Pytania kierujemy przez Przewodniczących ZOI. Osoby zwolnione mogą pytać przez Przewodniczącego Koła zwolnionych.

  Publikujemy dwa KOMUNIKATY, nr 1 to właściwie pismo przewodnie.
  Komunikat nr 2 zawiera informację o zmianie ...

  Koleżanki i Koledzy

  Związek Zawodowy Celnicy PL załącza pismo procesowe, które należy wysłać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w toczących się sprawach.


  OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY PEŁNOMOCNICTWA KANCELARII, NIE WYSYŁAJĄ RZECZONEGO PISMA PROCESOWEGO, GDYŻ UCZYNI TO KANCELARIA.

  Zał. pismo procesowe

  Publikujemy też stary Komunikat, który był już wcześniej rozesłany.
  ...

  Udostępniamy możliwość skorzystania z pomocy adwokata, dla członków Związku od ponad 6 m-cy bezpłatnie, a dla pozostałych członków i osób nienależących do Związku na zasadach wskazanych w Komunikacie.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

  Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością ...

  Z uwagi na zapytania odnośnie kosztów opłat sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń w związku z wdrożeniem KAS i możliwością udzielenia pełnomocnictwa, Zarząd Główny ZZ Celnicy PL pragnie doprecyzować Komunikat nr ZZ Celnicy PL – 120/17 z dnia 20.07.2017r i wyjaśnić potencjalne nieporozumienia.
  Czytaj więcej w Komunikacie

  ...

  Związek Zawodowy zwraca uwagę, że w Komunikacie nr ZZ Celnicy PL-88-13-17 z dnia 27.07.2017r. wkradł się błąd.

  Czytaj więcej w załączonym Komunikacie

  ...

  Publikujemy Komunikat dot. skargi do WSA dla osób bez propozycji w ogóle i ucywilnionych(dla ucywilnionych jest to kontynuacja jednej z dróg prawnych)

  Pozdrawiam
  Sławomir Siwy

  ...

  Zarząd Główny ZZ Celnicy PL udostępnia wzory skarg do WSA dla osób ucywilnionych, które wcześniej składały Zażalenie do Szefa KAS na bezczynność DIAS (wg. wzoru nr 2) lub Wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa (wg. wzoru 3).

  Skargę może wysłać osoba, która otrzymała odpowiedź z MF na to Wezwanie/Zażalenie lub gdy minęło 30 dni od wysłania Zażalenia/Wezwania.

  Szczegóły postępowania są w Komunikacie. ...

  Publikujemy KOMUNIKAT zawierający wzór skargi do WSA na inny akt lub czynność - dot. tylko ucywilnionych


  ...

  Zarząd Główny ZZ Celnicy PL w załączeniu przedstawia 3 wzory pism do Szefa KAS:

  1) zażalenie na brak przedstawienia propozycji służby do Szefa KAS -wzór nr 1
  2) zażalenie ucywilnionych do Szefa KAS na bezczynność DIAS -€“ wzór nr 2
  3) wezwanie do Szefa KAS o usunięcie naruszenia prawa -€“ wzór nr 3

  Odnośnie powyższych wzorów przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia w treści załączonego komunikatu. Niestety, zgodnie ...
  .

...
vBDreams