• KOMUNIKAT w związku z procesem ucywilniania funkcjonariuszy celnych - UWAGA! - dodatkowy wzór wezwania

  Publikujemy Komunikat zawierający przekazane i upublicznione wcześniej druki
  1. odwołania
  2. wezwania o wypłatę odprawy
  3. wezwania o wydanie świadectwa służby

  UWAGA! Komunikat uzupełniono o:
  1. dodatkowe wezwanie, które składamy na samym początku po otrzymaniu propozycji.

  Następnie składamy odwołanie - w terminie do 14 dni od dnia otrzymania propozycji, ale przed odpowiedzią na propozycję tzn. przed jej przyjęciem.
  Dopiero po złożeniu odwołania, w kolejnym dniu lub później, ale w terminie 14 dni od otrzymania propozycji, odpowiadamy na propozycję przyjmując ją, oczywiście jeżeli ktoś chce to uczynić.
  Nanosimy stosowne adnotacje, o których mowa w załączonym Komunikacie.

  Jeżeli ktoś złożył już odwołanie, proszę dosłać wezwanie do wydania decyzji administracyjnej - z ostrożności procesowej.
  wniosek o wydanie świadectwa służby.doc
  odwołanie od ucywilnienia.doc
  celnicy88-4-17-Komunikat wzór dodatkowego wezwania, odwołań i wezwań.doc
  WNIOSEK O WYPŁATĘ ODPRAWY.doc
  wezwanie do złożenia propozycji służby.doc
...
vBDreams