• Komunikat w związku z informacją przesłaną e-mailem o miejscu wykonywania obowiązków w KAS

  Szanowni Państwo,


  Przedmiotowe e-maile, które otrzymali Państwo wczoraj i w dniu dzisiejszym mają charakter wyłącznie informacyjny (jakby podglądowy) co do tego, jakie jest planowane wyznaczone miejsce pełnienia służby w KAS. Zakładam, że pismo to zostało wysłane z uwagi na presję środowiska celniczego, pragnącego wiedzieć „na czym stoi”, jak rysuje się (choćby wstępnie) najbliższa przyszłość.


  Pismo to nie ma charakteru prawnego, w tym sensie że nie wywołuje ono bezpośrednio żadnych skutków prawnych i nie może być (w mojej ocenie) traktowane jako decyzja administracyjna lub jakakolwiek inna forma wiążącego prawnie rozstrzygnięcia. Można to potraktować jako swoisty „zwiastun” tego, co będzie zawarte w następnym (oficjalnym) piśmie z informacją o miejscu pełnienia służby wydanym na podstawie przepisów przejściowych ustawy o KAS.

  Wiążący charakter prawny będzie miało właśnie dopiero to pismo (o tytule €"informacja o miejscu pełnienia służby") sygnalizowane w analizowanym dokumencie, który funkcjonariusze mają otrzymać do dnia 28 lutego 2017. Tak jak było już wskazywane powyżej - pismo to ma swoją konkretną podstawę prawną w przepisach przejściowych KAS jako informacja o miejscu wykonywania obowiązków służbowych.


  Odpowiadając zatem na potencjalne pytania co do analizowanego pisma uprzejmie wskazuję, co następuje:

  1. od tego pisma nie służy żadne odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy bo nie jest to właściwa decyzja z ustawy o przepisach przejściowych KAS ani żadne inne formalno-prawne wiążące rozstrzygnięcie
  2. Powyższe nie oznacza, że osoby, które są zaniepokojone uzyskaną informacją - są niezadowolone z jej treści (z uwagi na miejsce służby, bo z tego co wiem warunki pracy i płacy zostają takie jakie są) nie mogą absolutnie nic zrobić. Osoby takie mogą bowiem wysłać pisma do swoich odpowiednich Dyrektorów Izb Celnych z uwagami i prosić o uwzględnienie tych uwag w oficjalnym dokumencie tj. informacji wręczanej na podstawie przepisów przejściowych KAS. Pisma takie mogą być też wysyłane do Szefa Służby Celnej (lub do jego wiadomości).

  W ramach działań można również spróbować umówić się z DIC lub DIS na rozmowy w sprawie swojej przyszłości.

  Jeśli skala niezadowolenia będzie duża zapewne ZOI lub Związek na szczeblu centralnym będą prowadzić odpowiednie działania (pisma, apele etc.)

  3. właściwe działania prawne będą możliwe w momencie formalnego wręczania funkcjonariuszom informacji o miejscu pełnienia służy. W chwili obecnej Kancelaria prowadzi analizy prawne odnośnie charakteru takiej informacji

  Stosowne informacje o sposobie składania odwołań, ich treści etc będą przedmiotem opracowania i publikacji oraz szerokiej informacji.

  Z poważaniem,
  Adwokat Roland Szymczykiewicz

  Ps.
  Członkowie Związku mogą wystąpić o obecność i pomoc przedstawiciela ZZ Celnicy PL w rozmowach z DIC czy DIS.

  Pozdrawiam
  Sławomir Siwy
  Przewodniczący ZZ Celnicy PL
...
vBDreams