• Na Dyrektorach spoczywa prawny obowiązek uzgodnienia, przed nadaniem propozycji, warunków płacy, pracy, służby, ewentualnego przekwalifikowania

    Powołując się na treść art.26(1) ustawy o ZZ Zw. Zaw. Celnicy PL wystąpił do Dyrektorów Izb Skarbowych:
    "Mając na uwadze powyższe przepisy i obowiązek prawny nowego pracodawcy do ujawnienia propozycji zmian warunków zatrudnienia i obowiązek prawny do podjęcia negocjacji z związkami zawodowymi uprzejmie prosimy o przekazanie informacji dotyczących proponowanych warunków zatrudnienia, w szczególności warunków płacy, pracy i służby, względnie konieczności przekwalifikowania, a następnie zorganizowanie cyklu spotkań celem rozpoczęcia uzgodnień(negocjacji) w tym zakresie. Prośba ta jest tym pilniejsza, iż nieuchronnie biegną ustawowe terminy do powyższych czynności (30dni przed przejęciem zakładu tj. 30 dni przed 1 marca 2016), a skomplikowana materia wymaga dokładnej i rzetelnej analizy celem dokonywania stosownych ustaleń i uzgodnień."
    celnicy05-17-do DIC art.26-1 ustawy ZZ.doc
    celnicy184-16 do Dyrektorów IS.doc
...
vBDreams