• Pismo do Pani Przewodniczącej Podkomisji H.Szydełko

  Publikujemy pismo do Pani Przewodniczącej Podkomisji ds. projektu obywatelskiego Pani Haliny Szydełko.
  Na spotkaniu w grudniu 2016r. Pani Przewodnicząca informowała, że planuje posiedzenie w dniu 10 stycznia 2017r.
  Informacja z początku stycznia 2017r. brzmiała, że Podkomisja jest zagrożona, gdyż nie ma komunikacji z Ministerstwem Finansów
  Do pisma załączamy dwukrotną korespondencję z MF, z której wynika, że MF jest gotowy do prac w Podkomisji nad projektem obywatelskim
  Komitet 08.01. do Pani Przewodnicząca Podkomisji.pdf
  pisma MF opóźnianie prac Podkomisji.pdf
...
vBDreams