• Oświadczenie Zarządu ZZP SC w w Warszawie w sprawie naruszenia zasad demokracji w Służbie Celnej

    Związkowcy z Warszawy skierowali do DIC w Opolu R.Kokota oświadczenie, informując o naruszeniu zasad demokracji w Służbie Celnej. Oświadczenie zostało wydane w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko Przewodniczącemu ZZ Celnicy PL.
    Zarząd W-wa do sprawy S.Siwy.doc
...
vBDreams