• Służba Celna


  ZZ Celnicy PL przekazuje poparcie dla postulatów zgłoszonych przez Federację Służb Mundurowych.

  Deklarujemy wsparcie dla Federacji w zakresie, jaki uzna za możliwy z naszej strony.
  W załączeniu list przesłany do Przewodniczącego Rafała Jankowskiego.

  Zachęcamy wszystkich funkcjonariuszy do odpowiedzi na Apel Federacji skierowany do funkcjonariuszy wszystkich służb tj. wysłania listu do Pana Premiera o realizacje ...

  Publikujemy projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową.
  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu na adres: zz.celnicy.pl@poz.mofnet.gov.pl w terminie do dnia 28.12.2017 r. ...
  Article Preview

  Zamieszczamy nowe druki dla osób przystępujących do ubezpieczenia GENERALI, które obowiązują od 1 kwietnia 2013r.
  Każdy funkcjonariusz może ubezpieczyć się bezpośrednio, jak również członka swojej rodziny
  http://celnicy.pl/content.php/1374-M...-celnik%C3%B3w


  ...

  Ministerstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

  Proszę o zgłoszenie uwag do 10 marca br na adres slawomir.siwy@celnicy.pl ...

  Ministerstwo Finansów przesłało projekt zmiany ustawy o Służbie Celnej dot. zmniejszenia świadczeń w razie chorobowego.
  Załączamy projekt oraz dokumenty dot. funkcjonariuszy MSW, które są związane z problematyką chorób w służbie, a która nie jest regulowana w Służbie Celnej jak np. choroby zawodowe, czy odszkodowania.
  Poniżej link do projektu zmiany w MSW.
  Bardzo prosimy o analizę dokumentów ...
  Article Preview

  PRZEMYŚL, WARSZAWA. Szef SC uważa, że celnikowi wypada wziąć wódkę w prezencie, tylko nie wypada jej wypić!
  Kilka tygodni temu opisaliśmy skandaliczne zdarzenie. Kierownik Oddziału Celnego w Medyce przyjął od swego odpowiednika wśród ukraińskich “mytników” prezent świąteczno-noworoczny w postaci około trzylitrowej butelki whisky. Wszystko, łącznie ze złamaniem norm ilościowych dla alkoholu przez Ukraińca, działo się za wiedzą i przyzwoleniem ...
  Article Preview

  Uprzejmie informujemy, że zniesiono karencję w ubezpieczeniu CERTUM MAX GENERALI ŻYCIE TU S.A. dla przystępujących z odpowiedzialnością od 1.06.2012r. w IC Biała Podlaska pod warunkiem przystąpienia co najmniej 30 osób.
  Telefon kontaktowy 728465160
  i mail do Brokera ubezpieczenia@celnicy.pl
  ...
  Article Preview

  Szanowny Panie Przewodniczący
  W nawiązaniu do toczącej się dyskusji na temat reformy systemu emerytur mundurowych a także decyzji Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu (pismo z dnia 9 marca 2012 r. znak GMS-142-11(4)/12 w zał.) niżej podpisane Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej ,wnioskują do Pana Przewodniczącego o ujęcie w najbliższych pracach Komisji tematu ...

  Prezydium
  Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

  Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem Związków Zawodowych w Służbie Celnej z dnia 21-03-2012 roku oraz rekomendacją Prezydium OMKP z dnia 26-03-2012 r. – Związki Zawodowe przy Izbie Celnej we Wrocławiu podpisały w dniu 27-03-br Porozumienie o powołaniu Regionalnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego przy Izbie Celnej we ...

  Rozpoczął się protest w Służbie Celnej. Czy skończy się zakłóceniami na granicach lądowych, na lotniskach i w portach podczas EURO 2012? To zależy, czy Rząd potrafi dotrzymywać zobowiązań?

  Rząd nie prowadzi dialogu, nie chce przeprowadzić rachunku zysków i strat na ten temat. Jesteśmy dyskryminowani i żądamy równego traktowania. To jest nasze
  prawo. Dlaczego mamy tylko obowiązki, ...
  Article Preview

  Szanowni Panstwo,

  Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę towarzystwa ubezpieczen Generali Zycie TU S.A. na całkowite zniesienie karencji w ramach Ogólnopolskiego Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej, wspólmałżonków i pełnoletnich dzieci (program dotyczy Izb Celnych w: Warszawie, Toruniu, ...
  Article Preview

  Uprzejmie informujemy, że TU GENERALI zadeklarowało możliwość zniesienia karencji w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.

  Informacje o ubezpieczeniu są dostępne pod linkiem:
  http://celnicy.pl/content.php?264-Zm...nia-w-GENERALI

  Dodatkowo można dobrać warianty ubezpieczenia, w tym rewelacyjne warunki dot. ochrony prawnej i bezzwrotnej pomocy finansowej(TO NIE ...

  W piśmie nr ZZ Celnicy PL - 90/2010 z dnia 22.09.2010r. związkowcy napisali do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego, że

  "(...)Należy także przyjrzeć się i zrewidować tryb postępowania na przejściach granicznych z zajętymi papierosami, przemycanymi przez podróżnych w niewielkich ilościach. Obecnie przy takich drobnych i oczywistych sprawach funkcjonariusze tracą mnóstwo czasu z powodu konieczności wykonania wielu biurokratycznych czynności.
  ...

  Z radością informujemy że z dniem 01.11.2011r. uruchomiony zostanie kolejny program
  ubezpieczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Celnej, jakim jest
  GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ GENERALI TU S.A..
  Ubezpieczenie to chroni funkcjonariusza/pracownika przed skutkami finansowymi a
  także prawnymi w związku z wyrządzeniem szkody każdej osobie trzeciej w tym także
  pracodawcy, w związku z wykonywanym zawodem.
  Ubezpieczenie to umożliwia także ...




  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OCHRONY PRAWNEJ
  w związku z ustawą z dnia 20.01.2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
  (Dz.u. z dnia 16.02.2011r.)

  SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKA









  Do pobrania ulotka zawierająca więcej szczegółowych informacji na temat ubezpieczenia: ...

  W ostatnim czasie wzrasta wciąż liczebność Związku Zawodowego Celnicy PL. Związek jeszcze niedawno liczył w granicach 500 członków. Dzisiaj osiąga już liczbę około 650 członków.

  Ponadto powstają struktury Związku w poszczególnych izbach. W IC Opole, Warszawa, Przemyśl, Biała Podlaska, Gdynia, Katowice zawiązały się Zakładowe Organizacje Izbowe. Ponadto powstają Koła Związku - ostatnio w Izbie Celnej w Rzepinie i Kielcach. Związek ma przedstawicieli na większości przejść granicznych oraz w portach lotniczych i morskich. To jedyny działający w Służbie Celnej ...

  Związkowcy z Warszawy skierowali do DIC w Opolu R.Kokota oświadczenie, informując o naruszeniu zasad demokracji w Służbie Celnej. Oświadczenie zostało wydane w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko Przewodniczącemu ZZ Celnicy PL.
  ...

  Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Kierownictwa Urzędu Celnego w Opolu skierowanych przeciwko Przewodniczącemu Związku Zawodowego Celnicy PL" Koledze Sławomirowi Siwemu - piszą zwiazkowcy Zrzeszenia
  ...

  Uprzejmie przekazujemy informację, że w dniu 31 marca 2011 r. - czwartek w Restauracji SAKRA w Narolu (rynek miasta) woj. Podkarpackie - organizowane jest spotkanie założycielskie Stowarzyszenia funkcjonariuszy celnych (byłych, aktualnych i przyszłych), którzy nie zgadzają się z sposobem traktowania NAS przez wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i przede ...
  Article Preview

  Dzisiaj tj 29.03 o godzinie 20:25 w TVN24 w programie Tomasza Sekielskiego "Czarno na białym" będzie mowa o Służbie Celnej - najprawdopodobniej będzie poruszana sprawa spirytusu. ...
  Article Preview

  Osoby, które chcą przystąpić do ubezpieczenia grupowego Generali wypełniają nowe druki, które zamieszczamy pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-564.html

  Nowe druki dotyczą tylko osób nowoprzystępujących. Już ubezpieczeni nic oczywiście nie muszą wypełniać

  Przypominamy, że każdy może się ubezpieczyć bezpośrednio. Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2010r. uruchomiliśmy ogólnopolską polisę grupowego ubezpieczenia na życie CERTUM MAX Generali Życie TU S.A. na warunkach ...

  Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przygotowało specjalnie dla funkcjonariuszy i pracowników SC ofertę ubezpieczenia domów i mieszkań. Przedstawicielom naszego brokera zadaliśmy kilka pytań mających na celu bliższe zapoznanie się z ofertą.

  Do kogo kierowana jest oferta ?
  Oferta która została specjalnie opracowana skierowana jest do wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej.

  Co jest objęte ubezpieczeniem ?
  Ubezpieczeniem objęte są domy, mieszkania, stałe i ruchome elementy wyposażenia oraz odpowiedzialność cywilna w ...

  Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która od niedawna obowiązuje także funkcjonariuszy celnych w art. 2. stwierdza, że funkcjonariusz, który wskutek niewykonania lub ...
  Article Preview

  W dniach 7 – 10 października 2010 roku odbył się zapowiadany wcześniej I Ogólnopolski Zlot Służby Celnej „TATRY 2010” pod patronatem Zarządu Związku Zawodowego Celnicy PL.
  63 osoby z 12 izb celnych z Polski przyjechały do Pensjonatu „U Słodyczków” w Kościelisku (miejscu zakwaterowania uczestników Zlotu), by wspólnie biesiadować i wędrować po tatrzańskich szlakach.
  ...

  W dniu 10.11.2010r. odbyło się spotkanie SSC ze Związkami Zawodowymi. Przedstawiciele ZZ Celnicy PL nie wzięli udziału w spotkaniu z uwagi na fakt, iż MF nie udzielił odpowiedzi na pismo skierowane do SSC o charakter spotkania.
  ZZ Celnicy PL stoi na stanowisku, iż zgodnie z prawem zasady wynagradzania winny podlegać uzgodnieniom. Nie jest właściwy tryb konsultacji wynikający z art.19 ustawy o Związkach ...
  Article Preview

  Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność majątkową celników za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych – w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji służb podległych ministrowi finansów.

  Przygotowaliśmy dla Was ofertę ubezpieczenia, która dotyczy zakresu odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.
  To bardzo dobra oferta. Ponadto zawiera zwrot kosztów adwokata i innych kosztów w postępowaniach ...

  Związki Zawodowe złożyły w Ministerstwie Finansów wnioski lobbingowe z uwagi na bagatelizowanie zgłaszanych merytorycznych uwag do kilku projektów rozporządzeń. Złożony formularz lobbingowy oznacza zainteresowanie pracami nad projektem. Związki chcą przeprowadzić wysłuchanie publiczne na podstawie ustawy o prowadzeniu działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Minister Finansów jednak milczy, przedstawia w BIP zmienione projekty, jednak nie odnosi się do powyższego, pomija większość zgłoszonych uwag i nie przedstawia ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL Nysa, dnia 24.09.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL – 92/2010

  Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  (wysłano na adres: kancelaria@mofnet.gov.pl)

  W imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej w postaci oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami funkcjonariuszy celnych, o których mowa ...

  Związkowcy poinformowali Ministra Finansów o kilku wybranych paradoksach w funkcjonowaniu Służby Celnej. Mimo uprzednich zapewnień Szefa Słuzby Celnej nic przez kilka lat nie zostało zrobione.
  Pismo do pobrania jako załącznik ...

  W dniu 23.09.2010r. Komisja Finansów Publicznych zebrała się celem rozpatrzenia odpowiedzi na Dezyderat nr 2 w sprawie likwidacji trzech izb celnych oraz mianowań funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe na podstawie art.223 ustawy o SC.
  Komisja nie rozpoczęła nawet merytorycznego rozpatrywania sprawy. Kwestia została odroczona na kolejne posiedzenie.

  Odpowiedź Ministra Finansów na Dezyderat wszyscy pamiętamy http://zz.celnicy.pl/upload/art460/2f8a6df2.pdf

  W przeddzień posiedzenia związkowcy wysłali do Przewodniczącego stanowisko w sprawie:

  Warszawa, dnia 21 września 2010 r.

  Przewodniczący Komisji
  Finansów Publicznych
  Poseł na Sejm RP
  Paweł Arndt

  Szanowny Panie Przewodniczący

  Działając w imieniu Związku Zawodowego Celnicy PL, niniejszym przedstawiam
  stanowisko Związku Zawodowego Celnicy PL w przedmiocie odpowiedzi Ministra
  Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. na Dezyderat nr 2 Komisji Finansów
  Publicznych w zakresie mianowania funkcjonariuszy celnych na stopnie służbowe.
  Związek Zawodowy Celnicy PL negatywrue ocenia stanowisko wyrazone przez
  Ministra Finansów zarówno w zakresie oceny sytuacji prawne) związanej
  z procesem mianowań funkcjonariuszy celnych, jak i w zakresie wniosków
  dotyczących ingerencji Szefa Służby Celnej w przedmiotowy proces.
  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowości formalnoprawne,
  jakie zaistniały w procesie mianowań funkcjonariuszy celnych na podstawie nowej
  ustawy o Służbie Celnej nie powinny być w żadnej mierze oceniane z punktu
  widzenia ilości funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się na zaskarżenie aktów
  mianowania. Według Ministra Finansów, zestawienie liczby funkcjonariuszy ...
  Article Preview

  Rzeczpospolita opublikowała obszerne fragmenty listu ZZ Celnicy PL, który był reakcją na publikację negującą konieczność przyznania Służbie Celnej uprawnień operacyjno-rozpoznawczych http://www.rp.pl/artykul/527708.html ...

  MSWIA odpowiedziało na pismo Związków, w którym pytano czy doszło do złamania prawa w procesie legislacyjnym nad ustawą o Służbie Celnej. Związek wysyła w tej sprawie wniosek o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. Pełna korespondencja dostępna pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-442.html ...
  Article Preview

  W dniu 03.08.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie postępowań przygotowawczych prowadzonych wobec funkcjonariuszy celnych
  Biuletyn z posiedzenia Komisji dostępny na stronach Sejmu:
  http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL
  Ul. Szpitalna 3b, 5-7
  45-010 Opole
  Adres korespondencyjny:
  48-300 Nysa ul.Otmuchowska 50

  Nysa, dnia 13.08.2010r.

  Nr: ZZ Celnicy PL –79-1/10

  Sz.P. Paweł Lisicki
  Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita
  Sz.P. Grażyna Leśniak
  Redaktor Dziennika Rzeczpospolita

  Szanowny Panie Redaktorze.
  Szanowna Pani Redaktor.

  W związku z artykułem pt. „Celnik jak agent służb specjalnych”, który ukazał się w poniedziałkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 sierpnia 2010r. uprzejmie informuję, iż przyznane przez Parlament RP uprawnienia ...

  Wszystkie ogólnopolskie Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej postulują o zrównanie praw funkcjonariuszy celnych z funkcjonariuszami innych służb mundurowych, albo milczą w tym zakresie.
  Jedynie Federacja ZZSC, która wielokrotnie przedstawiała prawne uzasadnienie zrównania praw celników z innymi służbami, wbrew wielu swoim dotychczasowym stanowiskom, zasygnalizowała wstępnie ...
  Article Preview

  Sąd Najwyższy orzekł o mianowaniu funkcjonariuszy celnych na stopień służbowy na podstawie art.223 ustawy o Służbie Celnej.

  Uchwała dostępna pod linkiem:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-456.html ...
  Article Preview

  Dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje, że funkcjonariusze Służby Celnej przy okazji prac nad ustawą hazardową otrzymali uprawnienia do obserwowania i nagrywania w sposób niejawny w miejscach publicznych osób podejrzanych o popełnienie przestępstw.
  Zdaniem wielu ekspertów są to uprawnienia, które nie są potrzebne Służbie Celnej, gdyż wykraczają poza walkę z przestępczością ...
  Article Preview

  08.07. Warszawa - CBA informuje:
  Dwie celniczki i warszawskiego przedsiębiorcę z branży samochodowej zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Cała trójka usłyszała aż 22 prokuratorskie zarzuty.
  Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dwóch warszawskich oddziałach celnych dwie celniczki w wieku 37 i 41 lat. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła ...
  Article Preview

  Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej

  Zgodnie z wieloletnią tradycją w sierpniu br. odbędzie się XIX Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Wojskowa żołnierzy i innych służb mundurowych do Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze.

  W dniu 5 sierpnia br. po Mszy świętej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wyruszą uczestnicy pielgrzymki.
  W związku z tym, że piesze pielgrzymki wojskowe posiadają typowe dla wojska zabezpieczenie logistyczne, istnieje możliwość skorzystania
  z wyżywienia i wyposażenia wojskowego.
  ...
  Article Preview

  Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy rozszerzył pierwotnie określony zakres śledztwa, bowiem wynika z niego uzasadnione podejrzenie, iż nieprawidłowo przeprowadzane odprawy celne były dokonywane przez funkcjonariuszy pod wpływem wytycznych, które jednocześnie naruszały przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. (...)
  Analiza wskazanego powyżej materiału dowodowego uzasadniła prowadzenie ...
  Article Preview

  Ministerstwo Finansów informuje, że 13 lipca 2010 r. został zatwierdzony do realizacji Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+.

  Projekt Programu był dyskutowany zarówno z przedstawicielami izb celnych, jak też innymi instytucjami, takimi jak Pełnomocnik Rządu ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Fundacja im. Stefana Batorego. Po uwzględnieniu ich uwag i propozycji zgłoszonych podczas spotkań projekt ...

  Nr: ZZ Celnicy PL –73/10
  Pan Jan Vincent Rostowski
  Minister Finansów
  Szanowny Panie Ministrze.

  Zwracamy się uprzejmie z wnioskiem o zmiany dyskryminujących postanowień § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 940 ze zm) poprzez dodanie w § 10. 1 punktu 7 w brzmieniu „urzędzie celnym” oraz punktu 8 w brzmieniu „izbie celnej”

  UZASADNINIE

  Na początku pragnę przedstawić aktualny stan prawny :

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 10 lipca 2002 r.
  Rozdział 3. Praktyka zawodowa kandydatów na doradców podatkowych
  § 4. Kandydaci na doradców podatkowych, ...

  W 1998 roku Rząd RP zobowiązał się zrównać prawa funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej (załącznik na dole tekstu) W styczniu 2008 roku zostało to potwierdzone. Rząd obiecał celnikom rozpoczęcie prac nad włączeniem do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Wraz z wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej zrównano jednak jedynie rygory służby, zaostrzając je nawet w niektórych aspektach w stosunku do innych służb mundurowych. ...
  Article Preview

  Wzrasta skuteczność Służby Celnej w wykrywaniu nieprawidłowości funkcjonowania rynku gier hazardowych, w tym automatów o niskich wygranych.

  W I kwartale 2010 r. funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili 404 kontrole kasyn gry, w których wykryli 4 nieprawidłowości oraz 583 kontrole salonów gier na automatach, w których stwierdzili 17 nieprawidłowości. W przypadku automatów oznacza to, że poziom wykrytych niezgodności wzrósł w stosunku ...

  Związek Zawodowy Celnicy PL

  Nysa, dnia 01.06.2010r.
  ZZ Celnicy PL – 42/2010
  Pan Paweł Arndt
  Przewodniczący
  Komisji Finansów Publicznych
  Szanowny Panie Przewodniczący

  W kontekście wdrożenia modernizacji Służby Celnej pragniemy zasygnalizować kilka najważniejszych problemów oraz wniosków o naprawę powstałych nadużyć władzy. To tylko część najważniejszych spraw, które wyszczególniamy w załączniku do niniejszego pisma.
  Komisja Finansów Publicznych jest ostatnią naszą nadzieją, że nadużycia i nieprawidłowości jakich dopuszcza się kierownictwo Służby Celnej, zostaną naprawione oraz zniwelowane, co może zapobiec narastaniu niepokojów społecznych w przyszłości. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie bada zgłoszonych nieprawidłowości ograniczając się do przekazania sprawy do wyjaśnienia do właściwego Resortu. Na zarzuty wobec Szefa Służby Celnej odpowiada więc Szef Służby Celnej. Minister Finansów sygnalizował przed Komisją ds. zbadania afery hazardowej, ...
  Article Preview

  W dniu 19 maja 2010 roku już po posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/631486A3CE84D8EAC125773B00303ED8?OpenDocument
  na stronach BIP MF zostały zamieszczone pakiety rozporządzeń w sprawie likwidacji izb celnych. W Ocenie Skutków Regulacji brak informacji o proteście partnerów społecznych, organów wladzy samorządowej i rządowej ...
  Article Preview

  http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/5870A93DC6B8A4C3C1257726004B918B?OpenDocument ...
  .

...
vBDreams