• Służba Celna

  Article Preview

  Zamieszczamy nowe druki dla osób przystępujących do ubezpieczenia GENERALI, które obowiązują od 1 kwietnia 2013r.
  Każdy funkcjonariusz może ubezpieczyć się bezpośrednio, jak również członka swojej rodziny
  http://celnicy.pl/content.php/1374-M...-celnik%C3%B3w


  ...

  Ministerstwo Finansów przesłało do zaopiniowania projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

  Proszę o zgłoszenie uwag do 10 marca br na adres slawomir.siwy@celnicy.pl ...

  Ministerstwo Finansów przesłało projekt zmiany ustawy o Służbie Celnej dot. zmniejszenia świadczeń w razie chorobowego.
  Załączamy projekt oraz dokumenty dot. funkcjonariuszy MSW, które są związane z problematyką chorób w służbie, a która nie jest regulowana w Służbie Celnej jak np. choroby zawodowe, czy odszkodowania.
  Poniżej link do projektu zmiany w MSW.
  Bardzo prosimy o analizę dokumentów ...
  Article Preview

  PRZEMYŚL, WARSZAWA. Szef SC uważa, że celnikowi wypada wziąć wódkę w prezencie, tylko nie wypada jej wypić!
  Kilka tygodni temu opisaliśmy skandaliczne zdarzenie. Kierownik Oddziału Celnego w Medyce przyjął od swego odpowiednika wśród ukraińskich “mytników” prezent świąteczno-noworoczny w postaci około trzylitrowej butelki whisky. Wszystko, łącznie ze złamaniem norm ilościowych dla alkoholu przez Ukraińca, działo się za wiedzą i przyzwoleniem ...
  Article Preview

  Uprzejmie informujemy, że zniesiono karencję w ubezpieczeniu CERTUM MAX GENERALI ŻYCIE TU S.A. dla przystępujących z odpowiedzialnością od 1.06.2012r. w IC Biała Podlaska pod warunkiem przystąpienia co najmniej 30 osób.
  Telefon kontaktowy 728465160
  i mail do Brokera ubezpieczenia@celnicy.pl
  ...
  Article Preview

  Szanowny Panie Przewodniczący
  W nawiązaniu do toczącej się dyskusji na temat reformy systemu emerytur mundurowych a także decyzji Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu (pismo z dnia 9 marca 2012 r. znak GMS-142-11(4)/12 w zał.) niżej podpisane Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej ,wnioskują do Pana Przewodniczącego o ujęcie w najbliższych pracach Komisji tematu ...

  Prezydium
  Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

  Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem Związków Zawodowych w Służbie Celnej z dnia 21-03-2012 roku oraz rekomendacją Prezydium OMKP z dnia 26-03-2012 r. – Związki Zawodowe przy Izbie Celnej we Wrocławiu podpisały w dniu 27-03-br Porozumienie o powołaniu Regionalnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego przy Izbie Celnej we ...

  Rozpoczął się protest w Służbie Celnej. Czy skończy się zakłóceniami na granicach lądowych, na lotniskach i w portach podczas EURO 2012? To zależy, czy Rząd potrafi dotrzymywać zobowiązań?

  Rząd nie prowadzi dialogu, nie chce przeprowadzić rachunku zysków i strat na ten temat. Jesteśmy dyskryminowani i żądamy równego traktowania. To jest nasze
  prawo. Dlaczego mamy tylko obowiązki, ...
  Article Preview

  Szanowni Panstwo,

  Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę towarzystwa ubezpieczen Generali Zycie TU S.A. na całkowite zniesienie karencji w ramach Ogólnopolskiego Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej, wspólmałżonków i pełnoletnich dzieci (program dotyczy Izb Celnych w: Warszawie, Toruniu, ...
  Article Preview

  Uprzejmie informujemy, że TU GENERALI zadeklarowało możliwość zniesienia karencji w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.

  Informacje o ubezpieczeniu są dostępne pod linkiem:
  http://celnicy.pl/content.php?264-Zm...nia-w-GENERALI

  Dodatkowo można dobrać warianty ubezpieczenia, w tym rewelacyjne warunki dot. ochrony prawnej i bezzwrotnej pomocy finansowej(TO NIE ...
  .

...
vBDreams