• W Ministerstwie Finansów nastąpiły nowe powołania na stanowiska

  Biuro Dyrektora Generalnego uprzejmie informuje, iż z dniem 23 lutego 2016 r. na wyższe stanowiska w służbie cywilnej zostały powołane następujące osoby:

  1. Katarzyna Szarkowska – na stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej;
  2. Joanna Stachura – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej;
  3. Zbigniew Zieliński – na stanowisko dyrektora Biura Dyscypliny Finansów Publicznych;
  4. Sławomir Dudek – na stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej;
  5. Tomasz Szałwiński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej;
  6. Joanna Bęza-Bojanowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej;
  7. Tomasz Tratkiewicz – na stanowisko dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
  8. Anna Cyrańska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
  9. Jacek Kaute – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
  10. Beata Rogowska-Rajda – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;
  11. Anna Żółkowska – na stanowisko dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
  12. Aneta Ben Cheikh – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
  13. Mariusz Golecki – na stanowisko dyrektora Departamentu Prawnego;
  14. Renata Łućko – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego;
  15. Monika Studzińska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego;
  16. Jan Żrałek – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ceł, jednocześnie wyznaczony do kierowania pracami Departamentu Ceł;
  17. Andrzej Ręgowski – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Służby Celnej;
  18. Michał Baj – na stanowisko dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych;
  19. Andrzej Ciopiński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych;
  20. Artur Kawaler - na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych;
  21. Mirosław Stańczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego;
  22. Ewa Adamiak – na stanowisko dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych;
  23. Monika Laskowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych;
  24. Dariusz Zasada – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych;
  25. Joanna Dadacz – na stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
  26. Dorota Będziak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
  27. Agnieszka Stachniak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej;
  28. Grzegorz Mróz – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej;
  29. Włodzimierz Gurba – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej;
  30. Grażyna Grzyb – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej;
  31. Elżbieta Milewska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej;
  32. Anna Napiórkowska – na stanowisko dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
  33. Justyna Adamczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
  34. Małgorzata Rojek – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
  35. Piotr Dragańczuk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
  36. Anna Maksym – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu Państwa;
  37. Tomasz Robaczyński – na stanowisko dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
  38. Barbara Styczeń – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
  39. Joanna Tańska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
  40. Dorota Jaworska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej;
  41. Monika Jurkowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego, jednocześnie wyznaczona do kierowania pracami Departamentu Podatku Akcyzowego;
  42. Zdzisława Wasążnik – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego;
  43. Mirosław Stańczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego;
  44. Aneta Cieloch – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej;
  45. Mirosław Stasiak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej;
  46. Iwonna Kulikowska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej;
  47. Andrzej Osowiecki – na stanowisko dyrektora Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi;
  48. Włodzimierz Brewiński – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi;
  49. Robert Kurek – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wsparcia Technicznego i Obsługi;
  50. Tomasz Dudziec – na stanowisko dyrektora Biura Administracyjnego;
  51. Michał Pałka – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Administracyjnego;
  52. Przemysław Szelerski – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Administracyjnego;
  53. Katarzyna Garnys – na stanowisko dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości;
  54. Mirosława Kołoczek – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości;
  55. Jacek Barylski – na stanowisko dyrektora Departamentu Gwarancji i Poręczeń;
  56. Agnieszka Szczepaniak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Gwarancji i Poręczeń;
  57. Urszula Olędzka – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;
  58. Piotr Marczak – na stanowisko dyrektora Departamentu Długu Publicznego;
  59. Marek Szczerbak – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Długu Publicznego;
  60. Robert Zima – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Długu Publicznego;
  61. Sławomir Groch – na stanowisko dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
  62. Jacek Skonieczny – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
  63. Marzena Machowska-Kubik – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
  64. Przemysław Krawczyk – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej;
  65. Piotr Koziński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego;
  66. Katarzyna Przewalska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego;
  67. Grzegorz Brandebura – na stanowisko dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;
  68. Agnieszka Niekłań-Wudarska – na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Ministra;
  69. Cezary Krysiak – na stanowisko dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego;
  70. Katarzyna Krawczuk – na stanowisko dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej;
  71. Justyna Przekopiak – na stanowisko dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
  72. Mariusz Gruszka – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
  73. Dominik Kaczmarski – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier;
  74. Robert Kietliński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Informatyzacji;
  75. Anna Woźnica – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Informatyzacji;
  76. Andrzej Wilczyński – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Informatyzacji;
  77. Patryk Łoszewski – na stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
  78. Robert Krzyśków – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
  79. Tomasz Skurzewski – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

  Ponadto, Biuro Dyrektora Generalnego uprzejmie informuje, że z dniem 23 lutego 2016 r. pan Wojciech Ryżowski – naczelnik wydziału w Departamencie Informacji Finansowej został wyznaczony do kierowania pracami Departamentu Informacji Finansowej.

  Z dniem 24 lutego 2016 r. na wyższe stanowiska w służbie cywilnej zostały powołane następujące osoby:


  1. Honorata Łopianowska – na stanowisko dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej;
  2. Teresa Warszawska – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej;
  3. Włodzimierz Gurba– na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej.


  Aneta Ben Cheikh
  Zastępca Dyrektora
  Biura Dyrektora Generalnego
...
vBDreams