• Rozszerzenie ubezpieczeń w Generali dla członków rodziny

    Uprzejmie informujemy, że nastąpiła modyfikacja ubezpieczenia dla członków rodziny funkcjonariuszy, którzy mogą teraz przystępować do wszystkich wariantów ubezpieczeń a nie tak jak dotychczas tylko do dwóch
    Generali_Życie_-_ulotka_informacyjna.pdf
    ZZ Celnicy - modyfikacja.pdf
...
vBDreams