• Związki Zawodowe

  Article Preview

  Przewodniczący -
  Sławomir Siwy

  Wiceprzewodniczący -
  Maria Mrugała
  Jolanta Haron
  Danuta Pencarska
  Edyta Biernat
  Tomasz Ziobrowski
  Jacek Opara

  Członkowie Zarządu Głównego:
  Joanna Stępień
  ...

  Publikujemy sprawozdanie z wydatków za 2017 rok do miesiąca września.
  Stan kont na sierpień 2017r.
  rachunek bieżący 195349,67zzł
  lokacyjny rachunek 608151,53zł
  Fundusz solidarnościowy 24994,00zł
  rachunek do obsługi pożyczek 54734,00zł
  lokata 55727,79zł
  Sprawozdanie sporządzono na podstawie dokumentów dostarczonych do biura rachunkowego. Część dokumentów wydatkowych ...

  WERSJA AKTUALNA !!!
  Zarząd ZZ Celnicy PL postanawia przeznaczyć środki będące w dyspozycji Związku na fundusz o charakterze zapomogowo - pożyczkowym dla funkcjonariuszy i pracowników, którzy są członkami Związku Zawodowego Celnicy PL. Szczegóły w załącznikach.
  ...

  Do pobrania Statut ZZ Celnicy PL
  ...

  Jeżeli należysz do ZZ Celnicy PL masz prawo do:

  - ochrony swojego stosunku służbowego i płacy
  - wsparcia Związku w indywidualnych negocjacjach z pracodawcą lub przełożonym
  - współdecydowania w kwestiach związkowych i uczestniczyć możesz w zebraniach organów statutowych Związku
  - profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez adwokata zatrudnionego przez Związek za pośrednictwem organów Związku
  - bezpłatnego adwokata w sytuacji prowadzonych wobec Ciebie postępowań wynikających ze ...
  .

...
vBDreams