• CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ! WARTO WSPIERAĆ RUCH ZWIĄZKOWY W SŁUŻBIE CELNEJ

  Jeżeli należysz do ZZ Celnicy PL masz prawo do:

  - ochrony swojego stosunku służbowego i płacy
  - wsparcia Związku w indywidualnych negocjacjach z pracodawcą lub przełożonym
  - współdecydowania w kwestiach związkowych i uczestniczyć możesz w zebraniach organów statutowych Związku
  - profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez adwokata zatrudnionego przez Związek za pośrednictwem organów Związku
  - bezpłatnego adwokata w sytuacji prowadzonych wobec Ciebie postępowań wynikających ze stosunku służbowego
  - udziału Związku na prawach strony w toczonych wobec Ciebie postępowaniach i wspieraniu Twojej argumentacji
  - bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych dotyczących Twojego stosunku służbowego np. sprawa o mobbing, dyskryminację, o zapłatę należnych świadczeń, odszkodowawczych, innych
  - wypłaty zapomóg w uzasadnionych sytuacjach
  - natychmiastowego udzielenia pożyczki na preferencyjnych zasadach do wysokości 5 tys. zł
  - uzyskania od właściwych organów lub działaczy Związku wyczerpującej odpowiedzi na wszelkie pytania
  - pierwszeństwa do udziału w organizowanych przez Związek imprezach integracyjnych i dofinansowaniach kosztów uczestnictwa w tradycyjnym już jesiennym Zlocie Służby Celnej w Tatrach
  - dofinansowania do obozów i kolonii dla swoich dzieci
  - preferencji przy korzystaniu z wypoczynku w okresie wakacyjnym
  - dofinansowania do innych inicjatyw np. zniżki cen w przedstawianych ofertach wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom przez Związek Zawodowy Celnicy PL

  Dzięki działalności ZZ Celnicy PL wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej uzyskują:

  - korzystniejsze warunki ubezpieczenia, dzięki stworzonej z inicjatywy ZZ Celnicy PL konkurencji w świadczeniu tych usług w Służbie Celnej
  - możliwość ubezpieczenia, już od 2009 roku w firmie Generali
  - możliwość ubezpieczenia pakietu ochrony prawnej, w skład której wchodzi bezzwrotna zapomoga 10 tys. zł w razie zawieszenia w czynnościach służbowych, adwokat do 20 tys. zł za składkę ubezpieczeniową kilku złotych miesięcznie.
  - możliwość ubezpieczenia zdrowotnego w renomowanej firmie LUX MED
  - możliwość wysłania swoich dzieci na profesjonalnie przygotowane kolonie dla dzieci i obozy dla młodzieży
  - możliwość korzystania z usług profesjonalnej pomocy prawnej w każdej sprawie - AVAILO
  - reprezentowanie interesów zbiorowych Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Celnej z udziałem profesjonalnej obsługi prawnej
  - po raz pierwszy w historii Służby Celnej wszczęto postępowanie przed TK w sprawie dyskryminacji i nierównego traktowania funkcjonariuszy Służby Celnej w stosunku do innych służb mundurowych z powodu pominięcia Służby Celnej w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym
  - możliwość uczestniczenia, również pierwszy raz w historii SC organizowanej oddolnie, naukowej debacie na temat zarządzania w Służbie Celnej – Konferencja ekspercka pt. „Zarządzanie w S.C. –szanse i zagrożenia w XXI wieku”
...
vBDreams