• Odpowied na interpelacj Posa W.Szaramy

    Zgromadzony do tej pory materia dowodowy rozszerzy pierwotnie okrelony zakres ledztwa, bowiem wynika z niego uzasadnione podejrzenie, i nieprawidowo przeprowadzane odprawy celne byy dokonywane przez funkcjonariuszy pod wpywem wytycznych, ktre jednoczenie naruszay przepisy prawa krajowego i wsplnotowego. (...)
    Analiza wskazanego powyej materiau dowodowego uzasadnia prowadzenie ledztwa sygn. Ap V Ds. 30/09 take w kierunku podejrzenia popenienia przestpstw spenalizowanych w art.231 par.1 kodeksu karnego w zakresie:
    - ksztatowania przepisw dotyczcych dopuszczonych do uytku skaalnikw alkoholu etylowego
    - formuowania w wewntrznych pismach (oklnikach, wytycznych i poleceniach subowych) interpretacji dotyczcych taryfikacji importowanego towaru na bazie alkoholu etylowego skaonego do kodu 3820, stawek akcyzy na ten towar oraz zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w przedmiotowym produkcie
    - uksztatowania polityki dokonywania odpraw celnych wskazanego towaru, a nastpnie kontroli postimportowej jego wykorzystania
...
vBDreams