• Ubezpieczenie na Życie Generali obowiązujące do 15 lipca 2014

  Przypominamy, że każdy funkcjonariusz może ubezpieczyć się w działającym w Służbie Celnej już od dłuższego czasu ubezpieczeniu grupowym w firmie GENERALI.

  Warunki ubezpieczenia są w zał. ulotce:
  ULOTKA 2 stronna_CERTUM MAX_SC_18.12.12.pdf

  Do tego ubezpieczenia można dokupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i prawnej wg uznania:
  ulotka Generali OC i OP.doc

  W szczególności polecamy państwa zainteresowaniu ochronę prawną, gdzie za parę złotych można mieć adwokata na kwotę nawet 20 tys. zł w razie prowadzenia postępowania karnego, administracyjnego czy dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza. Można mieć także bezzwrotną zapomogę w wysokości 10 tys. zł w razie zawieszenia.

  Warto zastanowić się nad tym ubezpieczeniem, szczególnie teraz gdy wyraźnie rośnie liczba wszczynanych postępowań wobec funkcjonariuszy a jest to związane z narzuconymi z MF limitami zwolnień funkcjonariuszy.
  Takich spraw będzie przybywać.
  To ubezpieczenie daje gwarancję profesjonalnej ochrony, gdyż za takie kwoty można skorzystać z usług najlepszych kancelarii prawnych.

  Ponadto dla wszystkich ubezpieczonych w GENERALI działa fundusz pomocy:
  http://celnicy.pl/content.php?272-Fu...ych-w-GENERALI

  Druki przystąpienia do ubezpieczenia są dostępne pod linkami:
  http://zz.celnicy.pl/tekst-564.html
  Załączamy również deklarację przystąpienia do ochrony cywilnej i prawnej:
  deklaracja Generali OC i OP.pdf
  Przypominamy, że każdy może się ubezpieczyć bezpośrednio.
  Formuła ubezpieczenia jakie proponujemy jest stosowana przez firmę GENERALI w przypadku kilku ogólnopolskich podmiotów (np. w przypadku programu ubezpieczeń dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej) i z powodzeniem funkcjonuje od kilku lat.
  Zasady funkcjonowania programu ubezpieczeń:
  - Ubezpieczającym w ogólnopolskiej polisie dla Służby Celnej – jest ZZ CELNICY PL (na deklaracji w rubryce NAZWA UBEZPIECZAJĄCEGO prosimy o dopisek „program ogólnopolski”)
  - Nie ma karencji dla celników przechodzących z innych ubezpieczeń
  - Zainteresowana przystąpieniem do ubezpieczenia osoba wypełnia deklarację zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia i opłaca pierwszą składkę na wskazany numer rachunku bankowego.
  - Deklaracja wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (wyłącznie do celów obsługi programu ubezpieczeń) oraz potwierdzeniem przelewu pierwszej składki przesyłana jest na adres Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 47/12 00-697 Warszawa najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony.
  - Pierwsza składka przekazywana jest przez wszystkich ubezpieczonych na jeden numer rachunku bankowego, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia:
  VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.
  08 2130 0004 2001 0334 3969 0010
  W tytule przelewu każdorazowo prosimy o wpisanie danych: imię, nazwisko, izba celna, funkcjonariusz/członek rodziny (w zależności od tego za kogo składka jest opłacona)
  Do 10 dnia miesiąca ochrony broker przekazuje do towarzystwa ubezpieczeń informacje na temat osób ubezpieczonych w danym miesiącu, które opłaciły składkę ochronną
  Do 30 dnia pierwszego miesiąca ochrony towarzystwo ubezpieczeń przygotowuje certyfikaty potwierdzające objęcie ochroną, które następnie przesyłane są do ubezpieczonych.
  Druga i każda kolejna składka opłacana jest na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostanie wygenerowany i przesłany każdemu ubezpieczonemu niezwłocznie po otrzymaniu jego zgłoszenia do ubezpieczenia. W tym momencie istnieje możliwość ustanowienia np. zlecenia stałego w banku, aby składka była przekazywana we właściwym czasie.
  LIKWIDACJA SZKÓD:
  W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną – ubezpieczony lub uprawniony kontaktuje się z brokerem – skąd uzyskuje druki świadczeniowe oraz informacje na temat niezbędnych w procesie likwidacyjnym dokumentów (kontakt mail ubezpieczenia@celnicy.pl  Dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną, faks lub pocztą na adres brokera.
  W przypadku konieczności odbycia komisji lekarskiej – ustalona jest ona w miejscu zamieszkania ubezpieczonego względnie najbliżej miejsca zamieszkania ubezpieczonego.
  Świadczenie przesyłane jest bezpośrednio na rachunek ubezpieczonego lub przekazem pocztowym.

  W KILKU IZBACH CELNYCH UBEZPIECZENIE JEST OBSŁUGIWANE PRZEZ WYDZIAŁY FINANSOWE - PYTAJCIE W WASZYCH IZBACH. WÓWCZAS SKŁADKI BĘDĄ POTRĄCANE Z WYNAGRODZENIA I OBSŁUGĘ PROWADZI OSOBA WYZNACZONA PRZEZ PRACODAWCĘ.
  DOCELOWO CHCEMY UMOŻLIWIĆ OBSŁUGĘ WE WSZYSTKICH IC W POLSCE.


  UWAGA. NA DRUKACH, ULOTKACH PODANY JEST MAIL DO PANI AGNIESZKI KOWALIK, KTÓRY JEST JUŻ NIEAKTUALNY.
  PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE UBEZPIECZEŃ NA E_MAIL - i.bem@eku.pl
...
vBDreams