Od czasu podpisania ustawy przez Prezydenta KAS już nie jest projektem !!!
Przyszedł okres wdrażania "ułomnych" zapisów w życie !!!
Dotychczas Szef mając poparcie kolegów przepchnął wszystko bez uwzględnienia jakiejkolwiek zmiany o którą prosiliśmy !!!
Jednak teraz w okresie realizacji myślę, że nie będzie już tak łatwo, gdyż na tym gruncie nie ma samych przyjaciół !!! a tu nie całe trzy miesiące !!!