PDA

Zobacz pełną wersję : RatunkuNie zarejestrowany
16-03-2010, 16:34
Będąc właścicielem sklepu spożywczego odłozyłem na zapleczu papierosy z banderolami z 2009 roku. Kilka dni temu przyszła kontrola z UC i znalazła owe fajki i spisała protokól w którym stwierdzili że banderole na tych papierosach są nieważne. Powołali przy tym art 116 ustawy o PA i stwierdzili że powninienem prawidłowo - sporządzić spis remanentowy tych papierosów i oznaczyć ja banderolami legalizacyjnymi. Tylko, że ja czytając powołany przepis nigdzie nie mogę znaleść że obowiązkowi sporządzenia remanentu i oznaczenie banderolami leg. stosuje się do wyrobów z nieważną banderolą. Oczywiście postraszyli KKS-em więc jestem w strachu - poradźcie co robić????

mess
16-03-2010, 17:31
Będąc właścicielem sklepu spożywczego odłozyłem na zapleczu papierosy z banderolami z 2009 roku. Kilka dni temu przyszła kontrola z UC i znalazła owe fajki i spisała protokól w którym stwierdzili że banderole na tych papierosach są nieważne. Powołali przy tym art 116 ustawy o PA i stwierdzili że powninienem prawidłowo - sporządzić spis remanentowy tych papierosów i oznaczyć ja banderolami legalizacyjnymi. Tylko, że ja czytając powołany przepis nigdzie nie mogę znaleść że obowiązkowi sporządzenia remanentu i oznaczenie banderolami leg. stosuje się do wyrobów z nieważną banderolą. Oczywiście postraszyli KKS-em więc jestem w strachu - poradźcie co robić????
art.116
3. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży
5. Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
Banderole są nieważne z czego wynika, że są one nieodpowiednie.

cat
16-03-2010, 18:24
art.116
...

Jeżeli- pomimo posiadania nieprawidłowo oznakowanych wyrobów- wykarzesz jakimś szczególnym ich potraktowaniem wobec towarów PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, iż były TOWARAMI ODŁOŻONYMI W MAGAZYNIE CZASOWEGO SKŁADOWANIA WYROBÓW WADLIWYCH TWOJEJ FIRMY, to masz jakieś szanse ...

juar_78
16-03-2010, 20:02
Coż CAT ma rację.

Ustawodawca wiąże obowiązek oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy z przeznaczeniem wyrobów do dalszej odsprzedaży. Wyroby znaleziono w sklepie, więc pierwsze skojarzenie jest takie, że były przeznaczone jednak do dalszej sprzedaży a więc i powinny być oznaczone znakami legalizacyjnymi.

Pozostaje wykazać, jeżeli rzeczywiście tak było, że nie były to wyroby przeznaczone do dalszej sprzedaży. Być może np. ilość była na tyle mała, że nie opłaciło Ci się nanosić na nie znaki legalizacyjne, więc odłożyłeś na zaplecze właśnie. Postanowiłeś wycofać te wyroby z działalności i przeznaczyć na własne potrzeby.

W sumie nie "przyłapano" Cię na handlu tymi wyrobami, tylko na ich posiadaniu. Przeciw Tobie może jednak świadczyć np. dokumentacja księgowa, z której będzie wynikać, że były to towary handlowe.

Nie wiem jakie były Twoje rzeczywiste zamiary. Jeśli byłeś uczciwy i nie kombinowałeś nie ulegaj groźbą z kks i broń się.

Thomas
16-03-2010, 20:37
nie ma co panikować z tym kks-em. Zakończy się ten incydent drobnym mandatem, albo w ostateczności dpo. No, chyba że to nie pierwszy raz i nie były to takie znów resztki towaru, ale wtedy "ratunku" na forum niewiele pomoże :)

Nie zarejestrowany
17-03-2010, 22:52
Napisz pod którą izbę celną podlegasz (województwo), to coś wywróżymy... W jednej pracują ludzie,a w drugiej wilki!

Nie zarejestrowany
18-03-2010, 10:21
Napisz pod którą izbę celną podlegasz (województwo), to coś wywróżymy... W jednej pracują ludzie,a w drugiej wilki!

Pod Izbę Celną w Łodzi

Caryca
18-03-2010, 16:18
Poczytaj uzasadnienie do ustawy o pod. akcyzowym (zmiany)
art. 112 ust. 5– doprecyzowuje zapis zawarty w art. 86 ust. 4 obowiązującej ustawy.
Doprecyzowanie nastąpiło poprzez dodanie wyrazów „przeznaczonych do dalszej
sprzedaży”, który jednoznacznie wskazuje,iż nie ma wymogu sporządzania spisu wyrobów i przedstawiania go właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w przypadku, gdy wyroby nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży.
czyli.... doprecyzowuje zapis zawarty... czyli.... :D

elf
18-03-2010, 17:03
Faktem jest że tylko wyroby przezaczone do dalszej sprzedaży podlegają pod oznaczanie banderolami leg. a wcześniej sporządzeniu spisu. Jeśli towar jednak był odłożony na zapleczu to nie można mówić o przeznaczeniu do dalszej sprzedaży i trzeba nawet się upierać że wyroby te były przeznaczone na użytek własny bądź zniszczenie i żaden KKS nie grozi bo nie ma obowiązku sporządzenia spisu i oznaczania tych wyrobów nowymi banderolami leg. które kosztuja 1,30 zł. a i tak bedą ważne do końca lutego nastepnego roku.

Aha to że baderole są nieważne to wcale nie oznacza że są nieodpowiednie (niewłaściwe) jeśli się mylę proszę podac przepis ktory na to wskazuje.

Nie zarejestrowany
03-04-2010, 12:42
mi sie tez tak wydaje nieodpowiednie oznakowanie wg mnie to na przykład naklejenie banderol z wina na wódke trzeba pamiętać że ustawa napisana jest pod wszystkie wyroby akcyzowe a nie pod papierosy np.

juar_78
06-08-2010, 15:10
Papierosy ze znakami akcyzy, które utraciły ważność, należy oznaczyć znakami legalizacyjnymi albo wycofać ze sprzedaży – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16681). W wielu drobnych punktach handlowych znajdują się papierosy z nieważnymi znakami akcyzy. Wyroby oznaczone nieprawidłowo, nieodpowiednimi, uszkodzonymi znakami akcyzy lub nimi nieoznaczone, muszą być oznaczone legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli są przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Ustawa o podatku akcyzowym daje możliwość sprzedaży wyrobów tytoniowych oznaczonych jednocześnie podatkowymi oraz legalizacyjnymi znakami akcyzy, jeżeli odpłatność przekracza kwotę równą sumie maksymalnej ceny detalicznej i kwoty 1,30 zł, stanowiącej należność za legalizacyjne znaki akcyzy, bez ponoszenia dodatkowych obciążeń podatkowych w zakresie akcyzy. Jednak, jak podkreśliło MF, właściciel wyrobów akcyzowych podlegający obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie ma obowiązku wprowadzenia tych wyrobów do sprzedaży. Może zrezygnować z wcześniej złożonego zapotrzebowania na znaki legalizacyjne oraz wycofać wyroby przeznaczone do sprzedaży.

Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Rozwiązanie to miało ograniczyć zjawisko polegające na tworzeniu przez firmy tytoniowe znacznych zapasów papierosów. W rezultacie mimo wprowadzenia nowych stawek akcyzy papierosy opodatkowane niższymi stawkami znajdowały się jeszcze w sprzedaży średnio przez 8 miesięcy.

Źródło: Gazeta Prawna z 6 sierpnia 2010 r.